MILADY KAREZ - KONCERTY NA FAŘE V KLENČÍ

Milada Karez v Klenčí – 17. 12. 2009
                                                          

                
               
      
Milada Karez v Klenčí – 22. 12. 2010           
                Zkrácený záznam koncertu - 35 min.